Προμήθεια Ενέργειας

 

Φθηνότερη ενέργεια, χωρίς κόστος αγοράς εξοπλισμού

 

Για τη χρήση νέων ενεργειακών τεχνολογιών προτείνεται ένας καινούριος τρόπος εφαρμογής, το Energy Outsourcing, ο οποίος μηδενίζει τον όποιο επιχειρηματικό κίνδυνο, μεταφέροντάς τον στον Προμηθευτή της νέας τεχνολογίας.

 

Σύμφωνα με αυτόν, η επιχείρηση αγοράζει το Προϊόν και όχι την Τεχνολογία, δηλαδή αγοράζει την παραγόμενη Ενέργεια και Ισχύ, χωρίς την επένδυση κεφαλαίου για τον εξοπλισμό και την εγκατάστασή του. Η μόνη υποχρέωση του Πελάτη ορίζεται από τη Σύμβαση Προμήθειας Ενέργειας που υπογράφεται με τον Προμηθευτή και αφορά την εξασφάλιση της αγοράς της ελάχιστης συμβατικής ποσότητας προϊόντος (Take or Pay). Αντίστοιχα τα οφέλη του είναι σημαντικά:

  • εξασφαλίζεται φθηνότερη ενέργεια χωρίς επενδύσεις και προσθήκη εξειδικεύσεων και κινδύνων,
  • αποκτά περιβαλλοντικά οφέλη από την μείωση των ρύπων και
  • προσδίδει επιχειρησιακή ευελιξία απέναντι στους ανταγωνιστές του που κινούν την επιχείρησή τους με συμβατικές τεχνολογίες.

 

Ο νέος τρόπος καλύπτει την ιδιοκτησία του εξοπλισμού από τον Προμηθευτή, ο οποίος κάνει συγχρόνως τη Συντήρηση και τη Λειτουργία του, ενώ στο τέλος της συμβατικής περιόδου ο εξοπλισμός μεταβιβάζεται στον Πελάτη ή ακολουθείται το ίδιο καθεστώς, αλλά με περαιτέρω μείωση του κόστους του προϊόντος στην νέα συμβατική περίοδο.

 

Το παραγόμενο προϊόν, είναι συνήθως θερμική ενέργεια (Θέρμανση – Ψύξη), σε συνδυασμό ή όχι με ηλεκτρική (Τεχνολογία Συμπαραγωγής). Σε κάθε περίπτωση ο Προμηθευτής εγκαθιστά τον εξοπλισμό (Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος Φυσικού Αερίου, Ψύκτης Φυσικού Αερίου, Σύστημα Ανάκτησης Θερμότητας, κ.α.), σε χώρο που παραχωρεί ο Πελάτης με εξοδά και ευθύνη του, γίνεται η σύνδεση του νέου ενεργειακού εξοπλισμού με τα υπάρχοντα δίκτυα, τοποθετούνται κατάλληλοι μετρητές ενέργειας και η παραγόμενη ενέργεια καλύπτει τις θερμικές/ψυκτικές ή και τις ηλεκτρικές ανάγκες του Πελάτη.

 

Ειδικά σε ότι αφορά την Παραγωγή Ηλεκτρισμού, κρίσιμα μεγέθη για τη βέλτιστη απόδοση της Μηχανής Εσωτερικής Καύσης που παράγει τον Ηλεκτρισμό και την Θερμότητα, είναι είτε ο ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης της, είτε η δυνατότητά της να αυξομειώνει την ισχύ της, ανάλογα με τη εκάστοτε ζήτηση του φορτίου ώστε να μπορεί να παράξει Ενέργεια Αιχμής. Στην περίπτωση του Energy Outsourcing, η μηχανή είτε είναι παραλληλίσμένη με το Δίκτυο, οπότε λειτουργεί σε σταθερές συνθήκες με υψηλό βαθμό απόδοσης, είτε καλύπτει φορτία Αιχμής, οπότε θυσιάζεται ο υψηλός Βαθμός Απόδοσης και επιλέγεται μηχανή μικρού Λόγου Συμπιέσης και μεγάλου Κυβισμού ή και Χαμηλών στροφών.

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε ο κατασκευαστής να μην αναφέρεται στον στιγμιαίο βαθμό απόδοσης της Μηχανής του, αλλά στην εγγυημένη κατανάλωση καυσίμου στις δεδομένες συνθήκες λειτουργίας και για 8.500 ώρες λειτουργίας ανά έτος. Αυτό γίνεται διότι ο στιγμιαίος Βαθμός Απόδοσης, μπορεί να είναι υψηλός αλλά με μείωση του ετήσιου χρόνου λειτουργίας, του κόστους συντηρήσης και του πραγματικού κόστους καυσίμου.

 

Η ΗΛΙΟΣΤΑΤΗΣ ΕΠΕ, ως αντιπρόσωπος των μηχανών WAUKESHA και των Ψυκτών Απορρόφησης της LS Cable (πρώην LG Cable) στην Ελλάδα, διαθέτει τις πλέον κατάλληλες για την εφαρμογή του Energy Outsourcing Μηχανές και Ψύκτες.

Στον χώρο των Μηχανών Φυσικού αερίου, διαθέτει την μηχανή APG (Advanced Power Generation) της WAUKESHA, η οποία παρουσιάστηκε επισήμως τον Ιανουάριο 2006 και έχει το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα ηλεκτρικό βαθμό απόδοσης, ίσο με 43%. Η μείωση στο λογαριασμό του Φυσικού Αερίου και/ή  ηλεκτρισμού, μπορεί να φθάσει έτσι μέχρι και 15%.

 

Αντίστοιχα διαθέτει τη σειρά των VGF, οι οποίες διαθέτουν τον χαμηλότερο Λόγο Συμπίεσης και μπορούν να καλύπτουν Φορτία Αιχμής.

 

Άλλα οφέλη εφαρμογής αυτής της τεχνολογίας είναι η αδιάλειπτη παροχή ενέργειας, αυξάνοντας έτσι το επίπεδο παροχής υπηρεσιών και η μείωση ζήτησης ηλεκτρισμού αιχμής από το δίκτυο.

 

Πρώτη εφαρμογή της Υπηρεσίας αυτής έγινε στο Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ με χρηματοδότηση ALPHA LEASING.

 

Κατεβάστε την παρουσίαση πατώντας εδώ:

energyout