Χρηματοδότηση

Η εταιρία Ηλιοστάτης μπορεί σε συνεργασία με μεγάλα Τραπεζικά Ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές βοηθά στην εξασφάλιση κεφαλαίων χρηματοδότησης των έργων που προσφέρει, με την προϋπόθεση ότι ο πελάτης διατηρεί τις προϋποθέσεις για τις ενέργειες αυτές.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.