Ψύξη με υγραέριο σε Κτήριο Γραφείων Πετρογκάζ

H θέρμανση-ψύξη των γραφείων της ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ στον Ασπρόπυργο γίνεται με καύση υγραερίου σε ψύκτη-λέβητα απορροφήσεως νερού-νερού.

 

ΕΡΓΟ ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.
ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ: ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.
ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ: 2003
ΤΥΠΟΣ ΨΥΚΤΗ: LG CABLE-100RT, ΔΙΒΑΘΜΙΟΣ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΚΑΥΣΙΜΟ: ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΔΩΜΑ
ΙΣΧΥΣ: 100RT