Ιστορικό

Η ΗΛΙΟΣΤΑΤΗΣ ΕΠΕ είναι πρωτοπόρος εταιρεία στον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα η οποία δραστηριοποιείται στο αντικείμενο περισσότερο από 30 χρόνια δημιουργώντας καινοτόμα ενεργειακά έργα.

Τα σημαντικότερα σημεία στην ιστορία της είναι:

1981

 • Ίδρυση ΗΛΙΟΣΤΑΤΗ.

1982

 • Βραβείο διεθνούς διαγωνισμού στις Η.Π.Α. για Κατασκευή Μεγάλης Κλίμακας Έργου Ηλιακού             Κλιματισμού.

1983

 • Μελέτη & Κατασκευή της πρώτης ηλιακής κατοικίας, Χίος.
 • Έναρξη συνεργασίας με την General Electric.

1984

 • Έναρξη λειτουργίας Α’ Φάσης Έργου Ηλιακού Κλιματισμού.

1986

 • Έναρξη λειτουργίας Β’ Φάσης Έργου Ηλιακού Κλιματισμού.

1987

 • Πρώτο έργο Κτιριακής Συμπαραγωγής στην Ευρώπη (400 KW ηλεκτρισμού, 50 RT ψύξη).

1992

 • Έγκριση Μελέτης και χρηματοδότηση πρώτου Έργου Συμπαραγωγής με φυσικό αέριο στην Βιομηχανία.

1998

 • Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος της «LG Cable» (Κορέα).

2000

 • Κατασκευή πρώτου Έργου Συμπαραγωγής με φυσικό αέριο στην Βιομηχανία (2MW ηλεκτρισμού, 340 RT ψύξη).

2002

 • Εγκατάσταση Πρώτου Ψύκτη Απορρόφησης με καύση φυσικού αερίου σε Ξενοδοχείο.

Ισχύς 120RT, Ξενοδοχείο CENTRAL, Αθήνα.   2003

 • Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος της «DRESSER – WAUKESHA» για την Ελλάδα.
 • Πρώτη Εγκατάσταση Ψύκτη Απορρόφησης με καύση υγραερίου στη Βιομηχανία.

Ισχύς 100RT, «ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.», Ασπρόπυργος.

 • Κατασκευή – Επίβλεψη – Συντονισμός Έργου «Ψύξη με θάλασσα στο δήμο Ύδρας», Ύδρα.

2004

 • Πρώτη Εγκατάσταση Ψυκτών Απορρόφησης με καύση φυσικού αερίου σε Νοσοκομείο.

Ισχύς 480RT, ΙΑΣΩ Α.Ε., Αθήνα.

 

2005

 • Αντιπρόσωποι της «PIOVAN» Ιταλίας

Συστήματα ξήρανσης με φυσικό αέριο.

 • Πρώτη εγκατάσταση μονάδων ξήρανσης αέρα με φυσικό αέριο στην Βιομηχανία. Ισχύς 600 KW, «COCA-COLA 3Ε», Σχηματάρι.
 • Πρώτη Εγκατάσταση Ψυκτών Απορρόφησης στο Δημόσιο. Ισχύς 240RT,νέο Δημαρχείο       Περιστερίου, Αθήνα.

2006

 • Πρώτη εγκατάσταση μονάδος Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Βιοαέριο. Ισχύς 1.4MW, Χ.Υ.Τ.Α. Βόλου.

2007

 • Eγκατάσταση της μεγαλύτερης μονάδος Ψυκτών Απορρόφησης στην Ελλάδα. Ισχύς 2*560RT στο μαιευτήριο ΙΑΣΩ.
 • Εγκατάσταση Ψύκτη Απορρόφησης ισχύος 360RT στο ΙΑΣΩ General.

2008

 •  Eγκατάσταση Ψύκτη Απορρόφησης ισχύος 2*320RT στο ξενοδοχείο ”Μεγάλη Βρετανία”.
 • Πρώτη εγκατάσταση μονάδος Συμπαραγωγής σε νοσοκομείο (”ΜΗΤΕΡΑ”). Ηλεκτρική ισχύς 490KW, Θερμική ισχύς 890ΚW και Ψυκτική ισχύς 190RT.

2010

 •  Πρώτη εφαρμογή του Energy OutsourcingTM με χρηματοδότηση ALPHA LEASING.

2012

 •  Αντιπρόσωποι μηχανών και υπηρεσιών του Οίκου General Electic – Waukesha
 • Θέση σε λειτουργία του έργου ΣΗΘΥΑ 2MW στο Εμπορικό Κέντρο Golden Hall

2013

 •  Έναρξη συνεργασίας με το Ξενοδοχείο HILTON Αθηνών

2014

 •  Επικύρωση Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού στο 251 ΓΝΑ για την προμήθεια δύο μηχανών τύπου VGF P48 GLD 700KW έκαστη (μειοδότης ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ).
 • Έναρξη συνεργασίας με την Shuangliang Eco -Energy Systems Co. Ltd στην τεχνολογία ψύξης με απορρόφηση.