Αποστολή

“Αποστολή της εταιρίας είναι να παρέχει φθηνή και αξιόπιστη
ενέργεια με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.”