Ηλιακή ψύξη στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος

Δύο ηλιακά πεδία συλλεκτών σωλώνων κενού θερμαίνουν μείγμα νερού-γλυκόλης στους 98C. Η θερμότητα μέσω εναλλάκτη σωλήνων κελύφους μεταφέρεται στο κύκλωμα των ψυκτών απορροφήσεως ή εναλλακτικά μεταφέρονται στο δίκτυο κεντρικής θέρμανσης. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: είναι η πρώτη ηλιακή θερμική εγκατάσταση παγκοσμίως που λειτούργησε χωρίς αποθήκευση θερμού ή ψυχρού νερού. Με την μέθοδο αυτή απεδείχθη ότι η απόδοση μιας […]

Continue reading