(Ελληνικά) Ολοκλήρωση έργου : Ψύξη με Φυσικό Αέριο στα νοσοκομεία ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ GENERAL

Sorry, this entry is only available in Greek.

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του έργου στο κεντρικό κτήριο του μαιευτηρίου ΙΑΣΩ και της γενικής κλινικής ΙΑΣΩ General.

Εγκαταστάθηκαν δύο ψύκτες απορρόφισης διπλής βαθμίδος και υψηλής απόδοσης (COP 1.36 με βάση ΚΘΔ) δυναμικότητας 560 ψυκτικών τόννων έκαστος στο κεντρικό κτήριο του μαιευτηρίου.

COP-Curve

Καμπύλη COP ψύκτη LS υψηλής απόδοσης

Στη γενική κλινική εγκατστάθηκε αντίστοιχος ψύκτης δυναμικότητας 360 ψυκτικών τόννων.

Και στις δύο εγκαταστάσεις χρησιμοποιήθηκαν αθόρυβοι (στάθμη θορύβου < 60db) πύργοι ψύξης Kimco Mex 800KL συνολικής ψυκτικής ισχύος 2100rt.

Το βασικότερο πρόβλημα που έπρεπε να λυθεί ώστε να γίνη δυνατή η υλοποίηση του έργου στο κεντρικό κτήριο του μαιευτηρίου ήταν η έλειψη χώρου.

Αυτό ξεπεράστηκε με λεπτομερή σχεδιασμό πριν την υλοποίηση καθώς επίσης και με την αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών.

ΙΑΣΩ:

IASO-Drawing-3D

Τρισδιάστατο σχέδιο της εγκατάστασης στο ΙΑΣΩ

IASO-Complete

Έργο σε λειτουργία

ΙΑΣΩ General:

IASO-General-Chiller

Όψη του ψύκτη LS LDF-G036SD

IASO-General-CT

Όψη του πύργου ψύξης Kimco Mex 800KL