Συμπαραγωγή

GOLDEN HALL_ENGINE

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού – Θερμότητας – Ψύξης Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) είναι η παραγωγή ηλεκτρισμού με ταυτόχρονη ανάκτηση και αξιοποίηση της απόβλητης θερμότητας για παραγωγή ατμού, θερμού νερού, ψύξη, ξήρανση, αφαλάτωση κλπ.

Ως καύσιμο χρησιμοποιούμε είτε Εναλλακτικά Καύσιμα (Βιοαέριο κ.α.) είτε αέριο καύσιμο (φυσικό αέριο, υγραέριο) μειώνοντας σε σημαντικό βαθμό τις εκπομπές αέριων ρύπων στο περιβάλλον και το λειτουργικό κόστος των εγκαταστάσεων ώστε αυτές να χαρακτηριστούν μονάδες Υψηλής Απόδοσης.

Η ΗΛΙΟΣΤΑΤΗΣ ΕΠΕ είναι η πρώτη εταιρία που εγκατέστησε μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας – Ψύξης (ΣΗΘ) στον Ελλαδικό χώρο από το 1987.

Δείτε ολοκληρωμένα έργα