Παραγωγή Ηλεκτρισμού

psytaleia

Ο όρος αναφέρεται στην παραγωγή ηλεκτρισμού από Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως (ΜΕΚ), όπου η συμπαραγώμενη θερμότητα απορρίπτεται στο περιβάλλον. Είναι η κύρια παράμετρος των έργων ΣΗΘ (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού Θερμότητας). Εφαρμόζεται στις περιπτώσης παραγωγής ηλεκτρισμού αιχμής όπου η συμπαραγώμενη θερμότητα απορρίπτεται.

Δείτε ολοκληρωμένα έργα