Κοινωνικό έργο

Χρηματοδότηση για την ανακάλυψη του Αρχαίου Δρόμου του Σουνίου:

http://www.verlagdrkovac.de/3-8300-0444-3.htm

hans