Ψύξη με φυσικό αέριο στο Μαιευτήριο ”ΙΑΣΩ”

Με καύση φυσικού αερίου σε διβάθμιο ψύκτη-λέβητα θερμαίνεται και ψύχεται το Μαιευτήριο

 

ΕΡΓΟ ΨΥΞΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΟ “ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΙΑΣΩ”
ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ: ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ “ΙΑΣΩ”
ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ: 2007
ΤΥΠΟΣ ΨΥΚΤΗ: LS MTRON 2*560 RT, ΔΙΒΑΘΜΙΟΣ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΚΑΥΣΙΜΟ: ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΔΩΜΑ
ΙΣΧΥΣ: 1120 RT