Ψύξη με φυσικό αέριο στο Δημαρχείο Περιστερίου

Με καύση φυσικού αερίου σε διβάθμιο ψύκτη-λέβητα θερμαίνεται και ψύχεται το Δημαρχείο.

ΕΡΓΟ ΨΥΞΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ: 2006
ΤΥΠΟΣ ΨΥΚΤΗ: LS MTRON 2*120RT, ΔΙΒΑΘΜΙΟΣ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΚΑΥΣΙΜΟ: ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΥΠΟΓΕΙΟ
ΙΣΧΥΣ: 240RT