Φωτοβολταϊκό πεδίο 100KW στην Κωπαϊδα

Αυτόνομο Ηλιακό Πεδίο 100KW διασυνδεδεμένο στο Εθνικό Δίκτυο, κατασκευασμένο με εξαίρεση άδειας παραγωγής.

ΕΡΓΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΕΔΙΟ 100KW ΣΤΗΝ ΚΩΠΑΪΔΑ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ: ΦΑΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ: 2011
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ: ΠΑΝΕΛΑ LS MTRON
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΠΙ ΓΗΠΕΔΟΥ 10 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ
ΙΣΧΥΣ: 100KW EL PEAK