251 ΓΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ)

Το 251 ΓΝΑ είναι ένα από τα μεγαλύτερα Νοσοκομεία της Αθήνας. Για την νέα μονάδα ΜΕΘ επιλέχθηκε  ο ψύκτης διπλού καυσίμου ΒROAD για την μεγάλη του αξιοπιστία. Η ψυκτική του ισχύς είναι 352 KW. Λειτουργεί με φυσικό αέριο ή πετρέλαιο ντίζελ. Το έργο εξοικονομεί ηλεκτρική ενέργεια και ρύπους.  

Continue reading


Πράσινη Σκέψη και για το Σπίτι

“Φανταστείτε ένα σπίτι που όχι μόνο θα κατανάλωνε λιγότερη ενέργεια αλλά θα μπορούσε να παράγει και αρκετή για τη μετακίνηση του αυτοκινήτου μας …όλο το χρόνο” μας ενημερώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ασχολείται με θέματα Κλιματικών Δράσεων. Συνεχίστε την ανάγνωση  

Continue reading