Κτηριακή Εφαρμογή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας-Ψύξης στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Αθηνών

Με την καύση DIESEL κίντησης ηλεκτροδοτείται το κτιριακό συγκρότημα του Κολλεγίου και από την ανακτώμενη θερμότητα των χιτωνίων και καυσαερίων παράγεται θερμό νερό 80οC. KAINOTOMIA: πρώτο στην Ευρώπη έργο κτηριακής συμπαραγωγής.

Continue reading