Παραγωγή Ηλεκτρισμού με Βιοάεριο στη Ψυττάλεια – Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων

Αναερόβια ζύμωση λυμμάτων για παραγωγή βιοαερίου το οποίο μετά από επεξεργασία καίγεται σε τρεις ΜΕΚ 2,5MW η καθεμία για παραγωγή ηλεκτρισμού, η δε συμπαραγώμενη θερμότητα χρησιμοποιείται για την θέρμανση των βιοαντιδραστήρων.

Continue reading