Επικερδής Επένδυση στα Θερμοκήπια η Χρήση Τεχνολογίας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητας

Οι επενδυτικές ευκαιρίεςπου προσφέρει και η σημασίαπου έχει η τεχνολογίατης ΣΗΘΥΑ (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης) όταν εφαρμόζεται στα Θερμοκήπια παρουσιάστηκε στην επιχειρηματική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλη Κόκκαλη την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018, στο Hilton Athens Hotel.

Η εκδήλωση, με θέμα ” ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΠΗΓΗ ΚΕΡΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ“,  διοργανώθηκε από τις εταιρείες HELIOSTAT LTD (www.heliostat.gr) και TETRISBUILΤ ENVIRONMENTLTD(www.tetris-built.gr) πρωτοπόρες στους τομείς της ενέργειας και των επενδύσεων με την υποστήριξη της General Electric. Οι Έλληνες και ξένοι ομιλητές ανέπτυξαν με λεπτομέρεια όλες τις παραμέτρους που επηρεάζουν την επιτυχημένη επένδυση και τη σωστή ενεργειακή λειτουργία υφιστάμενων και εν δυνάμει θερμοκηπίων με την εφαρμογή της τεχνολογίας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΥΘΗΑ).

«Η ΣΗΘΥΑ για τα θερμοκήπια είναι  ιδιαίτερα επωφελής» τόνισε ο Δρ. Χρ. Κορρές της εταιρείας HELIOSTAT LTD “εφόσον προτιμηθούν μηχανές εσωτερικής καύσης χαμηλού λόγω συμπιέσεως και μεγάλης αξιοπιστίας όπως είναι οι μηχανές WAUKESHA της GENERAL ELECTRIC”. Ο καθηγητής ΕΜΠ, κ. Ζ. Μαρούλης παρουσίασε ως παράδειγμα την αποδοτικότητα των θερμοκηπίων AGRITEX και απέδειξε ότι η συμπαραγωγή μειώνει τον χρόνο αποπληρωμής της επένδυσης σε θερμοκήπια κατά 30% έναντι των συμβατικών μεθόδων θέρμανσης ενώ ο κ. Ντούνης, στέλεχος της εταιρείας ΤΕΤΡΙΣ BUILT ENVIRONMENT LTD, πρόσθεσε ότι υπάρχουν περιθώρια χρηματοδότησης από τον Αναπτυξιακό νόμο των Ενεργειακά σύγχρονων θερμοκηπίων.

Η ΣΗΘΥΑ προσφέρεται σήμερα τόσο ως μία επικερδής επένδυση χαμηλού κινδύνου όσο και ως η ενδεδειγμένη τεχνολογία για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των θερμοκηπίων.

Τις παρουσιάσεις των ομιλητών μπορείτε να βρείτε παρακάτω:

HETEBRUG POWER TO GREENSHOUSES

TSITOURAS CHP TARIFS

NIJKRAKE CO2 DOSING CHPS IN GREENHOUSES

MAROULIS CHP FEASIBILITY

TETRIS

TZANINI

KORRES CHP GREENHOUSES