Εφαρμογή συμπαραγωγής ψύξης θέρμανσης στο εμπορικό κέντρο GOLDEN HALL

Καύση φυσικού αερίου σε δύο ΜΕΚ 1MW η καθεμία, για παραγωγή ηλεκτρισμού και ανάκτηση της θερμότητας από την ψύξη των κινητήρων και των καυσαερίων για την θέρμανση και ψύξη του εμπορικού κέντρου.

ΕΡΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ GOLDEN HALL
ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ: LAMDA ΔΟΜΗ Α.Ε.
ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ: 2012
ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: GE WAUKESHA, APG 1000, 2*1,100KW
ΤΥΠΟΣ ΨΥΚΤΗ: LS MTRON 600RT
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ στο Εθνικό Δίκτυο
ΚΑΥΣΙΜΟ: ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΥΠΟΓΕΙΟ
ΙΣΧΥΣ: ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 2.200KW, ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 480RT