Ηλιακή ψύξη στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος

Δύο ηλιακά πεδία συλλεκτών σωλώνων κενού θερμαίνουν μείγμα νερού-γλυκόλης στους 98C. Η θερμότητα μέσω εναλλάκτη σωλήνων κελύφους μεταφέρεται στο κύκλωμα των ψυκτών απορροφήσεως ή εναλλακτικά μεταφέρονται στο δίκτυο κεντρικής θέρμανσης. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: είναι η πρώτη ηλιακή θερμική εγκατάσταση παγκοσμίως που λειτούργησε χωρίς αποθήκευση θερμού ή ψυχρού νερού. Με την μέθοδο αυτή απεδείχθη ότι η απόδοση μιας θερμικής-ψυκτικής ηλιακής εγκατάστασης μεγιστοποιείται όταν δεν χρησιμοποιούνται αποθηκευτικές δεξεμενές.

 

ΕΡΓΟ ΗΛΙΑΚΗ ΨΥΞΗ ΣΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ: 1983
ΤΥΠΟΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ: 654ΤΜ, ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΕΝΟΥ ETC-GENERAL ELECTRIC
ΤΥΠΟΣ ΨΥΚΤΗ: ΥΑΖΑΚΙ WFC 40
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΗΛΙΑΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ DEREE ΚΑΙ PIERCE, ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΟ: ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΔΩΜΑ
ΙΣΧΥΣ: ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 56RT, ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 280KW